Hammadde Çeşitleri - Has Ankara Kauçuk

kauçuk nedir kauçuk hammaddeleri nelerdir

Hammadde Çeşitleri

Mayıs 29, 2022 Has Ankara Kauçuk Yoruma Kapalı

NATUREL KAUÇUK (NATURAL RUBBER)

Doğal kauçuk, Hevea Brasiliensis ağacının lateksinden elde edilir.

Kullanma sıcaklığı aralığı -60°C ile 90°C”dir. Yüksek esneklik ve mekanik özellikler gerektiren yerlerde kullanılır. Doğal kauçuğun camsı geçiş sıcaklığının (Tg) –75°C civarında olması, düşük sıcaklık özelliklerinin oldukça iyi olmasını sağlamaktadır.

Doğal kauçuğun çok iyi pişmemiş mukavemeti ve tekstile iyi yapışma özelliği vardır. Bu iki özelliği ile organik kauçuk, lastik endüstrisinde yeri doldurulamaz bir konuma sahiptir.

Doğal kauçuğun çok iyi çekme dayanımı, yırtılma dayanımı ve yorulma özelliği vardır. Bu özellikleri yardımıyla, dinamik uygulamalarda çok sık (motor takozları, köprü takozları, lastik karkasları gibi) kullanılmaktadır. Fakat naturel kauçuğun özellikle sıcaklık ve ozon yaşlanma dayanımı, yağlara ve solventlere dayanımı kötüdür. Yaşlanma özelliği uygun vulkanizasyon tarzı ve koruyucular ile iyileştirilebilir. Organik solventlerle kullanılmamasına karsı, polar sıvılara dayanıklıdır.

Tabii kauçuğun 2/3”ü araba lastiği üretiminde, kalan kısmı mekanik parçalar, pabuç tabanı (bilhassa yüksek kalitede spor ayakkabıları), hortum, konveyör bant, yer döşemesi, sünger ve yapıştırıcı imalatında kullanılmaktadır.

ETİLEN PROPİLEN KAUÇUK

EPDM kauçuk propilen ve doymamış dienin kopolimerizasyonuyla üretilen bir çeşit polimer materyaldir.

Camsı geçiş sıcaklığı Tg, propilen oranına ğöre -54ºC ile –64ºC arasında değişmektedir. Bu nedenle düşük sıcaklık özellikleri iyidir.. EPM ve EPDM doymuş yapıda olduğundan, ısı, oksijen, ozon ve hava şartlarına karsı direnci oldukca iyidir. 150ºC’de devamlı kullanılabilirler. Etilen propilen kauçuklarının yağlara ve hidrokarbon solventlere dayanımı iyi değildir.

EPDM, tekstile yapışma hususi durumunun kötü olmasından ötürü tekstil endüstrinde kullanılmamasına rağmen, statik ve dinamik uygulamalarda özelliklerinin oldukça iyi olması sebebiyle otomotiv endüstrinde hortum ile profiller basta olmak suretiyle oldukça geniş kullanım alanına haizdir.

NİTRİL KAUÇUK

Nitril kauçuk butadien ve akrilonitril monomerlerinin kopolimerizasyonu ile elde edilir. Nitril grubu polar hususiyet verir, şu sebeple yağlara, solventlere dayanımı oldukca iyidir. Özellikle aşınma dayanımı oldukça iyidir. Yine aynı halde NBR hamuruna, PVC ilavesi ile fazlaca iyi ozon dayanımı özellikleri elde edilebilir.

NBR camsı geçiş sıcaklığı Tg, akrilik nitril oranına bağlı olarak, düsük oranlarda (%18) –40ºC’den, yüksek oranlarda olumlu değerlere kadar değişebilmektedir. Akrilik nitril oranına bağlı olarak, yağa, solvente, grese dayanımı artar. Fakat diğer yandan, nitril kauçuğun soğuğa dayanımı artan akrilik oranı ile azalmaktadır.

Nitril kauçuğun ısıya dayanımı iyidir: 90ºC’de sürekli olarak, 120ºC’de 40 ğün süresince ve 150ºC’de 3 gün boyunca kullanılabilir. Ozona dayanımı kötüdür, bu nedenle PVC ilavesi yapılır.

NBR, polar olmayan kauçuklara nazaran mühim miktarda yüksek elektrik özelliği gösterir. Bu yüzden elektrik izolasyon malzemesi olarak kullanılmaktadır. NBR, conta, hortum, taşıyıcı bant, fren balatası imalatında, mil, silindir ve kazan kaplamalarında kullanılmaktadır.

SİLİKON KAUÇUKLAR

-60 °C ile 200 °C sıcaklıklar arasında kullanılır. Aralıklı olarak 250 °C”ye kadar dayanıklıdır. Yakıtlarda, EP katkılı yağlarda ve yüksek mekanik özellikler gerektiren uygulamalarda önerilmez. UV, ozon ve dıs etkenlere karşı harika dayanıklıdır. Çok iyi dielektrik özellikleri vardır. Zor yanıcılığa, iyi elastik özelliklere ve fizyolojik bakımdan zararsızlık özelliklerine sahiptir. Silikon kauçuklar elektrik sektöründe kablo, kablo uçları, izolatörler, tuş takımlarında; otomotiv sektöründe buji kabloları, buji baslıkları, dağıtıcı kapak contaları, radyatör hortumlarında; bebek emzikleri ve gaz maskeleri, yağ keçeleri; besin, tıp ve inşaat sektörü ve fırın contalarında kullanmaktadır.